Motywowanie pracowników metodą kanapki

Każdy pracownik, by efektywnie wykonywać swoje zadania, potrzebuje wiedzieć, co robi dobrze, a co powinien poprawić. Niestety, najbardziej powszechnym sposobem udzielania mu informacji na temat jakości pracy jest wytykanie błędów, a co gorsze – robienie tego przy udziale innych osób z personelu. Zamiast pozytywnie wpłynąć na zmianę zachowania i zmotywować do pracy, powoduje się sytuację odwrotną.